Utskriftsvennlig versjon

Veileder for byggesaksbehandling

Trinn

Hvem

Hva

ARKIV

1

Servicetorg

Oppretting av sak på Gid 

Søknadene stemples med dato 

Sak opprettes i GID enten ved:

a)Søknad om tiltaket mottas

b)Dokument om avtale på forhåndskonferanse

ESA:Sak og arkiv

Objektarkiv :GID

Emnearkiv: L42

Tilleggskode: &18

2

Servicetorg

Etter at saken og journalposten er registret sendes den over til byggesakskontoret for mottakskontroll

Fysisk i mappe inntil videre

3

Byggesakskontoret

Foretar mottakskontroll

Sendes tilbake til servicetorg for registrering i ESA

4

Servicetorg

Etter mottakskontroll vil brev sendes ut. Eksempler på brev er foreløpig svarbrev, mangelbrev. 

Registreres utgående brev i ESA

5

Saksbehandler

Milpæl 1 er når mottakskontroll settes som status ferdig i Esa. Da må følgende vilkår være oppfylt:

- alle mangler som er påpekt i mangelbrav skal være på plass.

-saker som krever uttalelse fra statlige, regionale myndigheter, byantikvar, råd eller parter i saken, kan ikke settes i status ferdig før uttalelsen er gitt, eller fristen for å gi uttalese er gått ut.

ESA

6

Saksbehandler

Behandlingen av sak starter når mottakskontroll har status ferdig. Frist for behandling av sak løper fra milepæl 1.

-Dispensajonssak: 12 uker

1 trinns: 3 uker

2 trinns, 3 uker til rammetillatelse

Ved 2 trinns søknad vil søknad 1g gå gjennom samme prosedyre med mottakskontroll og ny milepæl vil gjelde fra 1G søknad er komplett.

Ferdig behandlet delegerte vedtak sendes over til virksomhetsleder i ESA

ESA

7

Saksbehandler

Matrikkelføre bygningsendringer inkludert omriss av tiltak.Endre status på bygninger som er godkjent for riving.

Opprette avtale i Kom tek.

Kom Tek

8

virksomhetsleder

Virksomhetsleder kontrollerer og gjennomfører SvarUt når saken er oversendt fra saksbehandler.

SVAUT ESA

9

Saksbehandler

Dersom vedtaket omfatter ny vei eller endringerer på eksisterende vei sendes kopi av vedtaket og kartutsnitet til GIS ansvarlig.

GIS

10

Saksbehandler

Avslutte dokumenter i saken. Sette saken til F

ESA

11

Arkivansvarlig

Kontrollere og avslutte saken.

ESA

Laster...