Utskriftsvennlig versjon

Veileder for forberedelse til og oppfølging av eksterne tilsyn og revisjoner

Formål

Hensikten med denne veilederen er å sikre at det gjennomføres nødvendige forberedelser i alle virksomheter eller avdelinger hvor det er varslet tilsyn eller revisjon. Dette skal sikre tilsynsmyndigheten eller revisor får korrekte opplysninger, og at alle relevante personer varsles og er forberedt på tilsynet eller revisjonen.

Omfang/ virkeområde

Veilederen gjelder for alle viksomheter I Røros kommune.

Ansvar

Alle som mottar varsel om eksterne tilsyn eller revisjoner, har plikt til å følge denne veilederen.

Trinn

Hvem

Hva

Dokument/ Arkiv

Mottar varsel

Den om mottar varsel om tilsyn.

Hvis varsel/melding om tilsyn ikke mottas i sentralt postmottak, sendes brevet dit for opprettelse av sak og

journalføring (servicetorg). Saksansvarlig er kommunalsjef for området tilsynet gjelder. saksbehandler er 

virksomhetsleder.

Kopi av varsel sendes organisasjonsavdelingen. Ansatte informeres etter behov(virksomhetsleder).

ESA

Forberedelse

Virksomhetsleder

Bruke sjekkliste for forberdelse til og oppfølging av tilsyn og revisjon for å sikreaktiviteter blir utført. lagres lokalt inntil tilsynet er ferdig.

Forberede ansatte og sikre at alle har god kjennskap til kvalitetssystemets innhold. organisasjonsavdelingen kan kontaktes og innvolveres etter behov.

Sjekkliste for forberedelse til og oppfølging av tilsyn/revisjon.

       
       
       
Laster...