Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Økonomi, virksomhetsstyring, regnskap og innfordring

Organisering av funksjonsområdet og delegering

I Røros kommune består dette funksjonsområdet av følgende deler: 

  • Budsjett og virksomhetsstyring
  • regnskap og revisjon
  • Kapitalforvaltning, låneopptak, legatvirksomhet
  • Kommunal eiendomsskatt

Budsjett og virksomhetsstyring

Dokumenter arkiveres i Acos web sak. Kommunedirektør og økonomisjef har ansvaret. 

Regnskap og revisjon

Regnskap er interkommunalt vertskommunesamarbeid mellom Røros, Os og Holtålen, der Holtålen er vertskommune. Leder for felles regnskapskontor har ansvaret. 

Revisjon blir utført av Revisjon Midt-Norge, som er selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap, der Røros er en av mange deltakere i selskapet. 

Kapitalforvaltning, låneopptak, legatvirksomhet

Dokumenter arkiveres i Acos web sak. Kommunedirektør og økonomisjef har ansvaret. 

Kommunal eiendomsskatt

Dokumenter arkiveres i Acos web sak. Virksomhetsleder teknisk områder har ansvaret.

Laster...