Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Helse og omsorg

Organisering av funksjonsområdet og delegering

Folkehelse, helsestasjon og skolehelsetjenesten, fastlegeordningen, akuttmedisinsk beredskap utenom sykehus, helse- og omsorgstjenester i hjemmet og på institusjon, rusomsorgen, skjenkebevilling.

Saker som handler om økonomi for disse delene, for eksempel budsjett, regnskap osv. blir arkivert i Acos web sak av økonomiavdelingen. Alle dokumenter knyttet til personal blir arkivert i Acos web sak, hovedansvarlig for det er de aktuelle virksomhetslederne.

Folkehelse, helsestasjon og skolehelsetjenesten

Folkehelsekoordinatoren i Røros kommune er organisert i sentraladministrasjonen. Ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten og helsestasjonen er i Røros kommune organisert under virksomhet helse. 

Dokumenter i ergoterapitjenesten arkiveres i helseplattformen. Dokumenter i fysioterapitjenesten arkiveres i helseplattformen. Dokumenter Helsestasjonen arkiveres i helseplattformen. Tilskuddssaker føres i Acos web sak. Virksomhetsleder helse er ansvarlig.

Fastlegeordningen

Dokumenter arkiveres i CGM Allmenn. Kommuneoverlegen er ansvarlig.

Akuttmedisinsk beredskap utenom sykehus

Dokumenter arkiveres CGM Legevakt. Lege på vakt er ansvarlig.

Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og på institusjon

Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og på institusjon består av virksomhet hjemmebaserte tjenester og virksomhet Gjøsvika sykehjem og Øvehagaen bo-, helse- og velferdssenter. Hjemmebaserte tjenester inkluderer tiltak for funksjonshemmede (TFF).

Dokumenter arkiveres i Helseplattformen og i Acos web sak. Virksomhetsleder hjemmebaserte tjenester og virksomhetsleder Gjøsvika sykehjem og Øvehagaen bo-, helse- og velferdssenter er ansvarlig. 

Rusomsorgen

Rusomsorgen er organisert i avdeling psykisk helse- og rustjeneste som er underlagt virksomhet helse.

Dokumenter arkiveres i  Helseplattformen og i Acos web sak. Avdelingsleder psykisk helse- og rustjeneste er ansvarlig.

Skjenkebevilling

Skjenkebevillinger er underlagt sentraladministrasjonen og kommunalsjef helse og omsorg.

Dokumenter arkiveres i Acos web sak.

Laster...