Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Internkontroll arkiv og dokumentasjonsforvaltning

Internkontroll er sytematiske tiltak som skal sikre at en virksomhet planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Arkiv skal implementeres i organets eksisterende arbeid med internkontroll.

Arkivverket sin veileder for å etablere internkontroll for arkiv presenterer 7 punkt for å etablere arkivplanen som et verktøy for internkontroll.

1. Kartlegge regelverket: Lover og forskrifter blir ikke oppdatert i vår arkivplan. Alle lover og forskrifter finnes oppdatert på www.lovdata.no

2  Beskrive organisering og ansvar: Link

3  Fastsette mål:(se nedenfor)

4: Gjennomføre risikovurderinger( se nedenfor)

5. Sørg for kompetanse og ressurser: Link

6. Håndtere avvik( se nedenfor).

7. Gjennomfør kontroll( se nedenfor)

Røros kommune har ikke etablert noen fast arkivgruppe, men vi jobber med saken. Formannskapssekretær og HMS og Ros ansvarlig er med på arkivarbeidet per dags dato.

Internkontrollprosess:

Ved hvert årsskifte skal arkivplanen arkiveres ved å ta et uttrekk som så legges i sak og arkiv. Tidligere arkivplaner ligger lagret under sak 20/2679. Denne kan vises fram ved tilsyn av arkivverket.

Ros analysene vi har foretatt av postliste på nett og hovedarkivet ligger lagret på sak 20/2679.

Laster...