Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Næring, miljø og samfunnsutvikling

Organisering av funksjonsområdet og delegering

  • Landbruk og skogbruk og akvakultur,
  • fiske og viltforvaltning og naturforvaltning,
  • miljø og forurensning,
  • nærings, samfunnsutvikling og internasjonalt samarbeid.

De to første punktene er et interkommunalt vertskommunesamarbeid mellom Røros, Os og Holtålen kommuner, hvor Os kommune er vertkommune. 

Saker som handler om økonomi for disse delene blir arkivert av økonomiavdelingen. Alle dokumenter knyttet til personal blir arkivert i Acos web sak. Hovedansvarlig for dette er de aktuelle virksomhetslederne.

Landbruk og skogbruk og akvakultur:

Tekniske lovforvaltningssaker som gjelder Røros kommune arkiveres i Acos web sak Os kommune arkivdel Røros. Landbrukssjef ansatt i Os kommune har ansvaret. 

Fiske og viltforvaltning, naturforvaltning:

Tekniske lovforvaltningssaker som gjelder Røros kommune arkiveres i Acos web sak Os kommune arkivdel Røros. Naturforvalter ansatt i Os kommune har ansvaret. 

Miljø og forurensning:

Miljø- og forurensingssaker hører undre tekniske områder i Røros kommune. Virksomhetsleder har ansvaret. 

Nærings og samfunnsutvikling:

Nærings- og samfunnsutvikling forvaltes i sentraladministrasjonen under kommunalsjef organisasjon og samfunn.

Internasjonalt samarbeid

UNESCO

Vennskapskommuner Falun og Hamina

Laster...