Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Opplæring og oppvekst

Organisering av funksjonsområdet og delegering

Barnehage, grunnskoleopplæring, skolefritidsordning (SFO), kulturskole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern,  voksenopplæring

Saker som handler om økonomi for disse delene, for eksempel budsjett, regnskap osv. blir arkivert i Acos web sak av økonomiavdelingen. Alle dokumenter knyttet til personal blir arkivert i Acos web sak, hovedansvarlig for det er de aktuelle virksomhetslederne.

Barnehagene: Består av Kvitsanden barnehage, Øya barnehage, Ysterhagaen barnehage, Brekken barnehage og Glåmos barnehage.

Dokumenter arkiveres i fagsystemene Visma Flyt barnehage og Visma flyt sikker sak(barn). Dokumenter føres også i Acos web sak. Virksomhetsleder Røros barnehage og arkivleder er ansvarlig.

Grunnskoleopplæring: Grunnskoleopplæringen er delt inn i virksomhet Røros skole og Brekken skole og Glåmos skole .

Dokumenter arkiveres i fagsystemet Visma Flyt skole og visma sikker sak (elev). Dokumenter føres også i Acos web sak. Virksomhetsleder Røros skole og arkivleder er ansvarlig. 

Skolefritidsordning (SFO): Skolefritidsordningen er etablert ved alle skolene i kommunen.

Dokumenter arkiveres i Visma sikker sak. Virksomhetsleder Røros skole og arkivleder er ansvarlig. 

Kulturskole: I Røros kommune er kulturskolen organisert under virksomhet for kultur og fritid.

Dokumenter arkiveres i eget fagsystem som heter SpeedAdmin, noe blir også arkivert i Acos web sak. Leder for kulturskolen er ansvarlig.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT):  Tjenesten er lokalisert under virksomhet Røros lærings- og veiledningstjeneste. 

Dokumenter arkiveres i fagsystemet Visma Flyt PPT. Leder for PPT er ansvarlig.

Barnevern: Barnevernet i Røros kommune er en egen virksomhet, og et interkommunalt samarbeid med kommunene Os og Holtålen.

Dokumenter arkiveres i fagsystemet Familia. Virksomhetsleder barnevern er ansvarlig.

Voksenopplæring: Voksenopplæringen er organisert sammen med kommunens flytkningtjeneste, og er lokalisert under virksomhet Røros lærings- og veiledningstjeneste.

Dokumenter arkiveres i Visma flyktning og Acos web sak. Virksomhetsleder lærings- og veiledningstjeneste og arkivleder er ansvarlig. 

Arkivdepot: IKA Trøndelag er arkivdepot for disse funksjonsområdene

Laster...