Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Personalforvaltning og folkevalgte

Organisering av funksjonsområdet og delegering

Personalforvaltning / Human resources (HR) for ansatte i kommunen:

 • Personalsaker,
 • rekruttering og tilsetting,
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS),
 • håndtering av konflikter og varsling,
 • kompetanseutvikling og opplæring,
 • administrasjonsutvalget

Personalforvaltning for folkevalgte består av: 

 • satser for godtgjøring.
 • Pensjonsordninger.
 • Avtaler med folkevalgte.
 • Forhold som får betydning for folkevalgtes pensjonsrettigheter.
 • Fritak eller suspensjon fra verv.

Personalforvaltning / HR

Personalsaker og -dokumenter arkiveres i Acos web sak. Det overordnede ansvaret for personalforvaltning ligger i sentraladministrasjonen ved kommunedirektør, kommunalsjef organisasjon og samfunn og HR-leder. I tillegg har den enkelte virksomhetsleder ansvar for personalforvaltning innenfor sine virksomheter.  

Folkevalgte

Dokumenter arkives i Acos web sak. Formannskapssekretær har ansvaret. 

Laster...