Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Tekniske områder, brann og samferdsel

Organisering av funksjonsområdet og delegering

Kommunal veg, vann, renovasjon og avløp. Området inneholder også verksted, renseanlegg, bolig og eiendomsforvalning, boligkontor.

Brann og redningstjenesten er interkommunalt samarbeid mellom Røros, Holtålen ,Os og Tydal kommuner. Heter nå Rørosregionen brann-og redning.

Saker som handler om økonomi for disse delene blir arkivert av økonomiavdelingen. Alle dokumenter knyttet til personal blir arkivert i Acos web sak. Hovedansvarlig for dette er de aktuelle virksomhetslederne.

Vann, renovasjon og avløp: 
Området hører inn under teknisk  forvaltning. Dokumenter arkiveres i Acos web sak. Avdelingsleder teknsik drift har ansvaret.

Verkstedet har kun pairarkiv.

Renseanlegget har kun papirarkiv.

Bolig og eiendomsforvaltning: 
Området hører inn under tenisk bygg. Dokumenter arkiveres i IK bygg. virksomhetsleder bygg og eindomsforvaltning har ansvaret.

Boligsøknader og avtaler føres i Acos web sak. Arkivleder og boligkonsulent har ansvaret.

Rørosregionen Brann og redning
I Røros kommune er Rørosregionen brann og redning en egen virksomhet. Dokumenter arkiveres i Acos web sak. Virksomhetsleder brann og redning har ansvaret.

Feierapporter blir ført i komtek, arkivkjerne Docmaster

Samferdsel
Drosjeløyver gis av virksomhetsleder tekniske områder. Kommunal veg hører inn under teknisk forvaltning. Dokumenter føres inn i Acos web sak.Virksomhetsleder tekniske områder.

Laster...